กาญจนบุรี-รมช.กษ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

กาญจนบุรี-รมช.กษ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินพร้อมมอบแนวทางการที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (20 มิถุนายน 2564) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการติดตามและตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะ โดยมี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองปรือ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์ของพื้นที่อำเภอหนองปรือ และนายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเกษตรกรชาวอำเภอหนองปรือเข้าร่วมฯ
          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ปัญหาผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ พร้อมมอบแนวทางการที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ทั้งการขอรับเงินเยียวยาจากการที่สัตว์เสียชีวิตด้วยโรคระบาด ซึ่งได้เสนอขอให้มีการเพิ่มวงเงินเยียวยาไปแล้ว รวมทั้งการขอรับการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ในโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ที่สนับสนุนสินเชื่อในการปฏิรูปภาคการเกษตร เช่นช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตหลัก และเชิญชวนให้เกษตรกรทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยและเป็นโรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พบในสัตว์ชนิดโคเนื้อ โคนม และกระบือ เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและสัตว์ชนิดอื่นๆ อาการของโรคสัตว์จะป่วยและมีไข้สูง เยื่อจมูกเยื่อตาขาวอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มกลมนูนเป็นแผลบริเวณผิวหนัง พื้นท้อง หัว คอ ขา เต้านม อัตราการป่วยร้อยละ 5-45 อัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ 10
          ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม และกระบือ จำนวน 34,565 ราย ประชากรสัตว์รวม 321,611 ตัว พบสัตว์ป่วยใน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมทวน ท่ามะกา หนองปรือ เลาขวัญ บ่อพลอย ท่าม่วง เมือง ห้วยกระเจา และศรีสวัสดิ์ โดยมีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโคและกระบือ ไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการจัดหายา เวชภัณฑ์ การจัดหาวัคซีน การเยียวยาเกษตรกร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!