ชัยนาท-รมช.เกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน

ชัยนาท-รมช.เกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน

ภาพ/ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง 

รมช.เกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน

          วันนี้ 19 มิ.ย.64 ที่อาคารประชุมเทศบาลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่มามอบนโยบายรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
          นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานว่า จังหวัดชัยนาทมีปริมาณปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคเนื้อ 50,000 ตัว มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 3,000 ราย, กระบือ 16,000 ตัว เกษตรกรเลี้ยงกระบือ 1,200 ราย และที่เลี้ยงสัตว์อื่นๆ อีกประมาณ 12,000 ราย จากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในจังหวัดชัยนาท ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้กำหนดเป็นเขตโรคระบาดสัตว์โรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ตามระเบียบ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับผลกระทบใน 8 อำเภอ 27 ตำบล จำนวน 177 ราย มีปริมาณสัตว์ป่วย 405 ตัว ตาย 14 ตัว และสามารถรักษาหายแล้ว 216 ตัว ยังคงเหลืออยู่ระหว่างการรักษาอีก 175 ตัว
          นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน และกล่าวพบปะเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ว่า โรคลัมปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร จึงได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ให้ติดต่อกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อปัญหาของพี่น้องเกษตรกร พร้อมทั้งได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่          โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเวชภัณฑ์ /พืช สำหรับสัตว์แก่เกษตรกร และเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานอาสาปศุสัตว์เพื่อการรณรงค์ป้องกันและควบคุมแมลงที่เป็นพาหะของการเกิดโรค

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!