อยุธยา-โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ฝึกดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

อยุธยา-โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ฝึกดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

อยุธยา-โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ฝึกดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

ภาพ / ข่าว: นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานีโรจนะได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 โดยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อ.อุทัย เพื่อให้บุคลากรในรพ.ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟขั้นพื้นฐาน และ สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยเช่นการใช้ถังดับเพลิงและการดับไฟประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง และรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของรพ. ในการดูแลผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการให้ได้รับความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์จริง

              นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานีโรจน กล่าวว่า ในวันนี้ทางโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ได้ดำเนินการ ซ้อมดับไฟเบื้องต้น ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงการซ้อมการอพยพหนีไฟ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ทางพนักงานของทางโรงพยาบาลราชธานีโรจนะ จะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ตนเองปลอดภัยและคนไข้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลราชธานีโรจนะ ซึ่งในการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัย กับคนไข้ และประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลราชธานีโรจนะ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ได้จัดทำขึ้นให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ ที่จะต้องมีการอบรมให้พนักงานมีความปลอดภัย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!