เทวดานพเคราะห์มีจริง (2) ธรรมมะดีๆจากหลวงพี่น้ำฝน

เทวดานพเคราะห์มีจริง (2) ธรรมมะดีๆจากหลวงพี่น้ำฝน

         ​เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับที่ผ่านมานั้น อาตมาได้กล่าวถึงเทวดานพเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอยู่จริง ยากจะปฏิเสธได้ อาตมาสัมผัสมาเองจริง ๆ จึงประจักษ์แก่ใจ จึงเข้าใจว่าเหตุใดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลจึงสอนให้อาตมาทำพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ และอาตมาได้แนะนำเรื่องเทวดานพเคราะห์ไปแล้วส่วนหนึ่ง ในส่วนนี้อาตมาจะได้อธิบายถึงเทพนพเคราะห์องค์ต่าง ๆ เรียงตามลำดับสืบไป

​         เทพนพเคราะห์มีอยู่ 9 พระองค์ เวียนรอบในจักราศี โคจรเวียนกันมาเสวยอายุ และแทรกอายุ มีลำดับเรียงกันไปได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู พระศุกร์ และพระเกตุ แต่ละองค์มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกเรียกว่า เทพศุภเคราะห์ เป็นเทพที่เมื่อเสวย หรือแทรกในดวงชะตาผู้ใดแล้ว จะให้คุณมากกว่าโทษ ได้แก่ พระจันทร์ พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ และพระเกตุ กับอีกกลุ่มหนึ่งคือ เทพบาปเคราะห์ จะเป็นกลุ่มที่ให้โทษมากกว่าให้คุณ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระอังคาร พระเสาร์ และพระราหู

          ​เทพนพเคราะห์องค์แรก ได้แก่ เทพพระอาทิตย์ แทนด้วยเลข ๑ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากราชสีห์ 6 ตัว ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระอาทิตย์ กายเป็นสีแดง ทรงสิงห์ พิทักษ์รักษาพระพุทธรูปปางถวายเนตร มีกำลัง 6 มีคุณเรื่องอำนาจราชศักดิ์ ความเป็นผู้นำ ดังคำโบราณว่า ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ เหมือนดวงอาทิตย์อันร้อนแรงให้แสงสว่างร้อนแรง เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว ด้วยความเป็นดาวบาปเคราะห์ จึงมักจะมีเรื่องร้อน ประเภทว่าเจ็บไข้ เลือดตกยางออก เสียของรัก

           ​เทพพระจันทร์ แทนด้วยเลข ๒ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากนางพรหมจารีในตระกูลเศรษฐี 15 นาง ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระจันทร์ กายเป็นสีขาวนวล ทรงม้า พิทักษ์รักษาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีกำลัง 15 มีคุณเรื่องเสน่ห์ ความอ่อนโยน หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของเพศหญิง เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว มักได้ลาภ เป็นทรัพย์สิน ข้าทาส หรือคู่ครอง หรือมีผู้อุปภัมภ์

             ​เทพพระอังคาร แทนด้วยเลข ๓ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากกระบือ 8 ตัว ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระอังคาร กายเป็นสีชมพู ทรงกระบือ พิทักษ์รักษาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ กำลัง 8 มีคุณเรื่องความเข้มแข็ง อดทน ชัยชนะ ไหวพริบ ความเด็ดขาด เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว ด้วยความเป็นดาวบาปเคราะห์ อาจมีเกณฑ์ได้รับทุกข์ภัย เสียทรัพย์สินต่าง ๆ มีศัตรู มีคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาล

              ​เทพพระพุธ แทนด้วยเลข ๔ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากช้าง 17 เชือก ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระพุธ กายเป็นสีเขียว ทรงช้าง พิทักษ์พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร กำลัง 17 มีคุณเรื่องการสื่อสาร ปฏิภาณ การปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ มีวาจาวาทศิลป์ดี เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว จะได้คู่ครองต้องใจ ได้บริวาร ได้ยานพาหนะ เรียกได้ว่าเป็นโอกาสของโชคลาภโดยแท้

               ​เทพพระเสาร์ แทนด้วยเลข ๗ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากเสือ 10 ตัว ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระเสาร์ กายเป็นสีดำ ทรงเสือ พิทักษ์พระพุทธรูปปางนาคปรก กำลัง 10 มีคุณเรื่องความอดทน หนักแน่น ความมีระเบียบวินัย เหมือนเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ เป็นอย่างเสือในป่า ซุ่มเงียบในป่าลึก ไม่สู้ได้เกียรติเป็นเจ้าป่า แต่เป็นยอดนักล่า ตะปบเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้น เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว ด้วยความเป็นดาวบาปเคราะห์ จะมีเกณฑ์ได้เคราะห์ร้ายรุนแรง เสียของรัก เสียญาติ เจ็บป่วย เป็นความทุกข์ระทมที่ให้ผลแบบยาวนาน ต่อเนื่อง เหมือนชีวิตอึมครึมในเมฆหมอก ดังคำโบราณว่า โทษทุกข์ทายเสาร์

                 ​เทพพระพฤหัสบดี แทนด้วยเลข ๕ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากฤๅษี 19 ตน ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระพฤหัสบดี กายเป็นสีส้ม ทรงละมั่ง พิทักษ์พระพุทธรูปปางสมาธิ กำลัง 19 มีคุณเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณ ความดีงาม ความมั่นคง ความถูกต้อง วิชาความรู้ต่าง ๆ ดังต้นกำเนิดคือฤๅษี เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว ผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์จะอุปถัมภ์ ได้ยศได้ตำแหน่ง ได้หน้าที่การงาน

                  ​เทพพระราหู แทนด้วยเลข ๘ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากผีโขมด 12 ตน ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระราหู กายเป็นสีม่วงลูกหว้า ทรงครุฑ พิทักษ์พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีคุณเรื่องความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ชิงไหวชิงพริบรวดเร็วทันใจ กล้าได้กล้าเสีย เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว ด้วยความเป็นดาวบาปเคราะห์ จะเสียของรัก ขาดความอุปถัมภ์ เกิดเหตุร้ายแรงแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิด เป็นไปอย่างรวดเร็ว และอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ทางที่ไม่ดีไม่งาม ไปในทางเสื่อมได้

                    ​เทพพระศุกร์ แทนด้วยเลข ๖ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบจากโค 21 ตัว ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระศุกร์ กายเป็นสีฟ้า ทรงโค พิทักษ์พระพุทธรูปปางรำพึง มีคุณเรื่องความสุข โชคลาภ สิ่งที่ปรารถนา ความสวยงาม ความรัก ศิลปะ เมื่อเสวยอายุผู้ใดแล้ว จะได้ลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ได้คู่ ได้บุตร ได้บริวาร ได้สิ่งที่ปรารถนา

                      ​เทพพระเกตุ แทนด้วยเลข ๙ พระอิศวรผู้เป็นเจ้าชุบด้วยนาค 9 ตัว ห่อผ้า ประพรมน้ำอมฤต กำเนิดเป็นพระเกตุ หรือบางตำราว่ามาจากส่วนหางของราหูที่ถูกจักรพระนารายณ์ตัดไป กายเป็นสีทอง ทรงนาค พิทักษ์พระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่ได้เสวยอายุหรือไปแทรกดวงชะตาใด แต่จัดอยู่ในเทวดานพเคราะห์ด้วย ครองศูนย์กลางของทักษา

                      ​เทพนพเคราะห์แต่ละองค์ (ยกเว้นพระเกตุ) จะเข้าเสวยอายุในดวงชะตาของแต่ละบุคคล จำนวนปีตามกำลังของเทพนพเคราะห์องค์นั้น ๆ แม้จะมีระยะเวลานานหลายปี แต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีเทพนพเคราะห์เข้ามาแทรกในดวงชะตาอีกเช่นกัน ผลที่ออกมาจึงเป็นไปตามคุณสมบัติว่า เทพนพเคราะห์ที่เสวยอายุอยู่ กับเทพนพเคราะห์ที่มาแทรก เป็นมิตรหรือศัตรูกัน หากเป็นมิตร ก็จะเพิ่มพูนผลดีให้เกิดขึ้น แต่หากเป็นศัตรูกันแล้ว ถึงดีอยู่ก็จะแย่ลงจนถึงขั้นคางเหลืองได้ อย่างเช่นคำว่า “พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก” นั้นร้ายนักเพราะพระศุกร์กับพระเสาร์เป็นศัตรูกันนั่นเอง

                     ​ดังนั้น สิ่งสำคัญของเรื่องเทพนพเคราะห์ คือ การบูชา ต้องไหว้ให้ดี พลีให้ถูก เพื่อที่หากเป็นพระเสวยหรือพระแทรกดีก็จะยิ่งเป็นคุณ ส่วนหากพระเสวย พระแทรกเป็นดาวบาปเคราะห์ ก็จะทำให้ทุเลาโทษภัยที่เกิดขึ้นได้ จุดไฟในใจคนฉบับหน้า ก็จะขอกล่าวถึงธรรมเนียมการบูชาเทพนพเคราะห์ ขอให้ติดตามอ่านในตอนต่อไป ขอเจริญพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!