พัทลุง-พช.พัทลุง สานต่อลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

พัทลุง-พช.พัทลุง สานต่อลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน
ขอบคุณข้อมูล:พช.พัทลุง/กรมการพัฒนาชุมชน

                   พช.พัทลุง สานต่อลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รางวัลชมเชยระดับประเทศ  พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้สู่ชุมชน

               วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ ร้านสีพูบาติกมัดย้อม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเขาชัยสน ได้ลงเยี่ยมกลุ่ม และให้กำลังใจ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ได้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID -19

              นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ได้ส่งผ้า“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 18 ผืน แบ่งเป็น ผ้าทอ 6 ชิ้น ผ้าบาติก 12 ชิ้น และสามารถทะลุเข้ารอบ 50 ผืนสุดท้ายจำนวน 1 ราย คือ “ศิวะนาฎกนกไทย” (นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เทคนิคผ้าประเภท “ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม สำหรับ “ผ้าสีพูบาติกมัดย้อม” ของอำเภอเขาชัยสน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ  ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP รู้สึกซาบซึ้งใจและพร้อมที่จะพัฒนาลายผ้าให้มีความหลากหลาย และทันสมัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงต่อไป

               นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่าภูมิใจในช่วงที่มีการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายผ้าไทย และผ้าลายขอพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทำให้ยอดจำหน่ายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของจังหวัดพัทลุง สูงขึ้นจำนวนกว่า 3,600,000 บาท สิ่งที่จังหวัดจะดำเนินการต่อไปคือการประชาสัมพันธ์พิธีมอบลายผ้าพระราชทานฯ และส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหาภาค อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ล่าสุดได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง นำโดยนางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง ได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง  แต่งกายผ้าไทย ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเชื่อว่าผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย และสวมใส่ได้ทุกโอกาส เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และจะรณรงค์ส่งเสริมต่อไปเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเชิดชูไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
               เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าในพื้นที่ ได้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID -19
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!