ชุมพร-พร้อมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ล็อดแรก

ชุมพร-พร้อมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ล็อดแรก

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

พร้อมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ล็อดแรก

                      วันนี้(2 เม.ย.64) 10.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และนายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เตรียมความพร้อมของสถานที่ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 โดยจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร และซักซ้อมการ
                        นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดขุมพรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้มีกระบวนการดำเนินการทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อจัดทำบัตร ,ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ,ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง /ซักประวัติ และเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ,ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ,ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ,ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line official account “หมอพร้อม” ,ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 Dash Board การประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ ( Line 0A หมอพร้อมโดยติดตามวัคนหลังฉีด 1 วัน , 7 วัน และ 30 วัน แจ้งนัดหมายฉีดครั้งที่ 2 และรับใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
                      ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac Vaccine ในครั้งนี้จำนวน 1,800 doses โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรของสาธารณสุข จำนวน 400 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อีก 500 คน รวมทั้งสิ้น 900 คน   สำหรับวางแผนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2564 และครั้งที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์คือประมาณปลายเดือนมษายน 2564 ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น B โดยได้วางแผนการฉีดครั้งที่ 1 ดังนี้  ในวันที่ 5 เมษายน 2564 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 100 คน ,ในวันที่ 7 เมษายน 2564 บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 200 คน ,วันที่ 8 เมษายน 2564 บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 100 คน ,วันที่ 9 เมษายน 2564 าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 200 คน ,วันที่ 16 เมษายน 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 200 คน  จังหวัดชุมพร มั่นใจในศักยภาพและความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมฉีดวัคซีน  เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรปลอดภัยจาก COVID-19

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!