ยะลา-รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยะลา-รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน

                         ผู้ว่าฯ ยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

                       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางโสรยา พานิชพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2  ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้
                     สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน
                   อีกทั้งเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนให้มีการขยายผลดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 โดยการปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในะระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมความพออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี ของประชาชนอย่างยั่งยืน https://yala.cdd.go.th/2021/02/26/yala2258สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!