กาญจนบุรี-เปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ”

กาญจนบุรี-เปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ”

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์
ขอบคุณข้อมูล:ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

              เปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ”ให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในวันแรกมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ” ให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  โดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” โดยมี นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วม
               คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาญจนบุรี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง ซึ่งการเปิดให้บริการในวันแรก มีประชาชนมีขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีการจัดลำดับ โดยแจกบัตรคิว และเข้ารับบริการตามลำดับที่ได้รับ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาต่อแถวที่ยาวออกมาถึงถนนหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

                ทั้งนี้ โครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยภาครัฐจะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีในส่วนของประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทาง ไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ”ได้สามารถมารับบริการศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ” ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมให้บริการแก่ประชาชน

 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!