สิงห์บุรี-รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งกับผวจ.

สิงห์บุรี-รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งกับผวจ.

ภาพ/ข่าว:จิระแมน  ขำฉ่า

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

                วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานในจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรี ขณะนี้เกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตร น้ำในคลองส่งน้ำต่างๆ แห่งคอดหมดทุกแห่ง เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน
                โดยนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้น้ำต้นทุนของประเทศมีเหลืออยู่จำนวนประมาณ 4 พันล้านลูกบาตรเมตร กรมชลประทานได้แบ่งการบริหารจัดการน้ำออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ส่วนที่ 2 แบ่งไปใช้ในการรักษาสภาแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือใช้ผักดันน้ำเค็ม และอีกส่วนหนึ่งต้องสำรองน้ำเอาไว้ใช้ใน 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งทางกรมชลประทานได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้สร้างการรับรู้ถึงเรื่องสถานการณ์น้ำต้นทุนให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนในการทำการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
                 ในการประชุมนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ชี้แจงถึงแผนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ทางจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมกันหารือไว้ โดยขอให้รองอธิบดีกรมชลประทานได้ช่วยผักดันโครงการที่ทางจังหวัดเสนอไปให้สามารถใช้งบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำตำบลประศุก เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปใส่ลำแม่ลา เพราะปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างเขื่อนกันน้ำตลอกทั้งแนว และยังมีถนนขวางอีก ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าลำแม่ลาเหมือนสมัยก่อน นอกจากนี้ยังของให้ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำตำบลโพสังโฆ สถานีสูบน้ำตำบลโพธิ์ประจักษ์ และสถานีสูบน้ำคลองบางไผ่ดำ รวมเป็น 4 สถานีสูบน้ำ
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!