อยุธยา-วัดตะโกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

อยุธยา-วัดตะโกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ , นพดล บำเพ็ญสัตย์

                         วัดตะโกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.63

                       เมื่อเวลา 15:30 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.63 และเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย คุณอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำนายสิรศักดิ์ ทัศยพันธ์ นายอำเภอภาชี ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภาชี และประชาชน เข้าร่วมพิธี พระครูโพธิธรรมนิวิฐ เจ้าคณะตำบลระโสม เจ้าอาวาสวัดมาบโพธิ์ เลขาเจ้าคณะอำเภอภาชี นำพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดในอำเภอภาชี สวดเจริญพระพุทธมนต์
                   พระครูสิทธิสรคุณ พระอาจารย์แก้ว เจ้าอาวาสวัดตะโก เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ได้มีข้อสั่งการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติที่ 543/2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 กรณีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2563 โดย มส.มีมติให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมกัน ในวันที่ 23 ต.ค.2563 นี้
                  สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย โดยอำเภอภาชี ได้กำหนดจัดพิธี ณ วัดตะโก ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก พระครูสิทธิสรคุณ พระอาจารย์แก้ว เจ้าอาวาสวัดตะโก ในเรื่องการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดี
                  สำหรับบทสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2563 ประกอบด้วย 11 บทสวด คือ นะมะการคาถา บทไตรสรณคมน์ บทปัพพะโตปะมะคาถา บทอะริยะธะนะคาถา บทขัดธรรมนิยมะสูตร บทธัมมะนิยาสุตตัง บทติลักขะณาทิคาถา บทปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ บทพุทธะอุทานะคาถา บทภัทเทกะรัตตะคาถา และ บทภะวะตุ สัพ โดยทั้ง 11 บทสวดนี้มีความหมายเป็นการสอนให้ประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม นอกจากนี้เป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์ ให้ได้รับความสุขยิ่งๆขึ้นไป และขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จงมีความสุขความเจริญ มีความร่มเย็น และความสำเร็จในทุกประการ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!