ประจวบคีรีขันธ์-ผวจ.นำพสกนิกรวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

ประจวบคีรีขันธ์-ผวจ.นำพสกนิกรวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

                        ผู้ว่าประจวบฯนำพสกนิกรวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

                      เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 23 ต.ค.2563 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( อาคารหลังเก่า ) ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ประจวบฯ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด ผู้พิพากษา อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”


                      โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ตลอดระยะเวลายาวนานถึง 43 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!