กาญจนบุรี-สาธารณสุขจัดประชุมชี้แจ้งผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

กาญจนบุรี-สาธารณสุขจัดประชุมชี้แจ้งผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                     สาธารณสุขจัดประชุมชี้แจ้งผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในวัยปฏิบัติงานแก่ประชาชน

                       วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานผ่าน Application H4U. เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพและป้องกันโรคประชาชนวัยทำงานในพื้นที่. การสมัครใช้งานแอปพลิดชัน THAI FIT STOP FAT เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาวัยทำงานคำดัชนีมวลกาย (BMI. ) เกินมาตรฐาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(H4U) จำนวน 5 อำเภอ


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!