ปราจีนบุรี-“คนปราจีนรักชาติ” รวมจำนวนกว่า 300 คน ต้านชุมนุม

ปราจีนบุรี-“คนปราจีนรักชาติ” รวมจำนวนกว่า 300 คน ต้านชุมนุม

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

                          “คนปราจีนรักชาติ” รวมจำนวนกว่า 300 คน ต้านชุมนุม การละเมิดสถาบัน!!!

                    เมื่อเวลา 17.30 น.วันนี้ 10 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า พ.ต.อ.กสินธุ์ ธำรงศรีสุข ผกก.สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้รับแจ้งที่หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อว่า “คนปราจีนรักชาติ” รวมจำนวนกว่า 300 คน มีนายวิฑูรย์ นาคะเสถียรรองประธาน ก.ธ.จ./ภาคประชาสังคม (อ.เมืองปราจีนบุรี) อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นแกนนำ มีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ประกาศแถลงการณ์ -วัตถุประสงค์การชุมนุม จึงพร้อมกำลัง ลงพื้นที่อำนวยการด้านการจราจร
                นายวิฑูรย์ นาคะเสถียรรองประธาน ก.ธ.จ./ภาคประชาสังคม (อ.เมืองปราจีนบุรี) อดีต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “กลุ่ม คนปราจีนรักชาติ” ได้ร่วมชุมนุมต่อต้าน กลุ่มบุคคล ที่ถือโอกาสให้ข้อมูลอันบิดเบือน แม้กระทั่งข้อความอันเป็นเท็จทั้งสิ้นแก่กลุ่มบุคคลที่เปราะบางต่อความรู้สึก เช่น นิสิตนักศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้น แม้กระทั่งโรงเรียนอนุบาล มีการเหยียดหยามท้าทายด้วยความคึกคะนองและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เหตุการณ์ลุกลามทั่วประเทศ นั้นพวกเราคนไทย เราจะติดตามสถานการณ์อย่างเกาะติด และเราพร้อมที่จะออกมาร่วมกันปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกเมื่อ เมื่อจำเป็น”นายวิฑูรย์กล่าว
                   นายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี ผู้ประกาศแถลงการณ์ กล่าวว่า “ กลุ่มคนปราจีนรักชาติ พิจารณาเห็นว่า จำเป็นต้องแสดงออกให้ประชาชน ได้คิด ในสิ่งที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวกระทำ ล้ำเส้นมา มันไม่ถูกต้อง ในฐานะที่เป็นคนไทย ต้องรักษาชาติ รักษาแผ่นดิน โดยเฉพาะการล่วงละเมิดพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ของเรา อันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน

                  ซึ่งบางครั้งการการโจมตีจำล่วงละเมิดนั้น จ้างไปบิดเบือนสิ่งที่เขารู้ไม่จริงๆ จนก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เราได้ยินได้ฟังแล้ว ในฐานะเป็นคนไทยรับไม่ได้ เป็นการล้ำเส้นไปแล้ว การจะเรียกร้องรัฐบาลอะไรเขา ก็เป็นเรื่องของเขา เพื่อแสดงจุดยืนเรารักสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่เราไม่ต้องการให้จาบจ้วง”  ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประเทศไทยและคนไทยกำลังต่อสู้กับโรค covid-19 และภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นวิกฤตของโลก ที่ประชาชนและประเทศต่างๆกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกันสำหรับประเทศของเรา  ทั้งรัฐบาลและประชาชนต่างร่วมมือกันในการป้องกันโรค covid-19 อย่างจริงจังจนสถานการณ์ของประเทศไทยดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกแต่เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น กล่าวคือได้มีกลุ่มบุคคลได้ถือโอกาสเข้าไปให้ข้อมูลอันบิดเบือนแม้กระทั่งข้อความอันเป็นเท็จทั้งสิ้น แก่กลุ่มบุคคลที่เปราะบางต่อความรู้สึกเช่นนิสิตนักศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้นแม้นกระทั่งโรงเรียนอนุบาล
                  ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงามอันเป็นรากฐาน ของชาติยุยงให้แสดงออกเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยบุคคลกลุ่มนี้จะอยู่เบื้องหลัง และ ให้การสนับสนุนจนบัดนี้สายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ขาดลงแล้วในไลน์ครอบครัว ความสัมพันธ์ของครูกับลูกศิษย์เป็นเพียงความสัมพันธ์กันระหว่างคนแจวเรือจ้างกับผู้โดยสาร  กฎหมายที่แปลของบ้านเมืองถูกดูถูก เหยียดหยามท้าทายด้วยความคึกคะนอง สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจับช่วงล่วงเกิน แม้ประวัติศาสตร์ชาติไทยยังถูกบิดเบือนใส่ร้าย สุดที่ประชาชนพลเมืองผู้รักชาติจะนิ่งดูดายได้ และการนิ่งดูดายจะถูกเหมาว่าคือกลุ่มผู้เห็นดีเห็นงามกับพวกคนกลุ่มนี้
                  ดังนั้นพวกเราคนปราจีนผู้รักชาติจึงออกมาแสดง บอกว่าเราไม่ยอมรับเราไม่เห็นด้วยและเราจะต่อต้านการกระทำของบุคคลกลุ่มนี้อย่างเด็ดเดี่ยว โดยยึดถือสิทธิพลเมืองในการ ปกป้องรักษาประเทศและตามแนวทางระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ   เราขอเรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆดังนี้ เราขอเรียกร้องให้กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง ยุติการกระทำดังกล่าวข้างต้นการแสดงความคิดเห็นต่างๆให้กระทำในแนวทางสันติวิธี อยู่ในกรอบกฎหมายและจริงใจ  ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและนักการเมืองทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน และให้ยึดกฎหมายและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก  เราขอเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศ ยุติการสนับสนุนกิจกรรมของบุคคลกลุ่มดังกล่าว เพราะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย เพราะคนในองค์กรเหล่านั้น ไม่มีทางที่จะเข้าใจคนไทยได้ดีเท่า พวกเราคนไทย เราจะติดตามสถานการณ์อย่างเกาะติด และเราพร้อมที่จะออกมาร่วมกันปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกเมื่อเมื่อจำเป็น ด้วยจิตคารวะ คนปราจีนรักชาติ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!