อุดรธานี-อบจ.อุดรธานี ดูแลใส่ใจสุขภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่

อุดรธานี-อบจ.อุดรธานี ดูแลใส่ใจสุขภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ,ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี

                 อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประกันสังคมและโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อุดรธานี กว่า 100 คน

                  วันที่ 9 ก.ย.63นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นางกมลพร บุญปก หัวหน้าฝ่ายอนามัย อบจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พันตรีหญิงศรินรัตน์ นิลภูผาทวีโชติ หัวหน้าแผนกคลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายไชยฤทธิ์ พลละเอียด ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นางสาววินิจตรี พลพาหะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ และคณะทำงาน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ และสถานที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก ประจำปี 2563
                   “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อุดรธานี กว่า 100 คน ณ อาคารสำนักงานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน ประกอบด้วย  1.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2. เบาหวาน 3. ไขมันในเลือด 4. เชื้อไวรัสตับอักเสบบี 5. การทำงานของไต 6. เอ๊กซเรย์ทรวงอก 7. ปัสสาวะ 8. อุจจาระ 9.มะเร็งปากมดลูก
                  นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตนในองค์กร รวมถึงปัจจัยหนึ่งที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 การดูแลเบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งผลให้บุคลากรของ อบจ.อุดรธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ
                ในนามของ อบจ.อุดรธานี ต้องขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งมีส่วน ในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกันตนหันมาดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!