สุพรรณบุรี-เทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง

สุพรรณบุรี-เทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี

เทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง

          เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดสถานการณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้ นายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในโครงการ พร้อมด้วยนายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการ พนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้
          โดยนางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า สำหรับการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงหน้าที่ และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ก่อให้เกิดความรอบรู้ถึงวิธีปฏิบัติ ทักษะต่างๆ และพร้อมที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง การควบคุมสติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ลดอัตราการเสี่ยงโดยไม่จำเป็น รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเอง และผู้อื่นได้อีกด้วยสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!