เชียงใหม่-ออกตรวจสอบติดตามการจำหน่ายหน้ากากและเจลล้างมือ

เชียงใหม่-ออกตรวจสอบติดตามการจำหน่ายหน้ากากและเจลล้างมือ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้แทน กอ.รมน จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกหน้ากากอนามัยของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1. ราคาจำหน่ายปลีกหน้ากากอนามัย (ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5) ราคาชิ้นละ 33 – 159 บาท ขึ้นกับชนิด คุณภาพ และยี่ห้อ หน้ากากอนามัย แบบธรรมดา (ไม่กันฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5) ราคาชิ้นละ 4 – 7.5 บาท เจลล้างมือ ราคาชิ้นละ 50 – 229 บาท 2. ปริมาณสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค สินค้าบางรายการยังขาดตลาดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา เช่น (หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา สีเขียว)
       เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐาน ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้น 3. การสั่งซื้อสินค้า (หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา) ของผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อสินค้านานขึ้น 1 – 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยคลังสินค้าจากสำนักงานใหญ่ จึงทำให้ผู้ประกอบการจำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินรายละ 1 – 5 ชิ้น เพื่อให้สินค้ากระจายไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
       ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!