อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี

อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2567 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ให้แก่ นายฉกรรจ์ แสงไว , นางสาวเมธาวี โสดาพรม ,นายอินทุวัฒน์ แซ่ตั้ง และนายมนตรี บุญปก นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
           เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2567 เป็นรางวัลที่ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักรที่ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงามและยึดมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!