นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์เปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์เปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

              ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงพร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต
              สำหรับการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี ต่อไป อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถต่อยอดองค์ความรู้นี้ สู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!