ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรโรตารีหัวหิน ฉลองครบรอบ 37 ปี พร้อมสถาปนานายกและคณะกรรมการชุดใหม่

ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรโรตารีหัวหิน ฉลองครบรอบ 37 ปี พร้อมสถาปนานายกและคณะกรรมการชุดใหม่

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            ช่วงค่ำวันที่ 21 มิ.ย.67 ที่โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีฉลองครบรอบ 37 ปี การก่อตั้งสโมสรโรตารีหัวหิน และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีหัวหิน ปี 2567-2568
           มี ผวล.จักรชัย วิสุทธากุล ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2567-2568 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล ผบก.อธ. พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุข อ.หัวหิน แขกผู้มีเกียรติ และมวลมิตรโรแทเรียนจากสโมสรต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้พิธีมอบตำแหน่งให้กับ นางวิรังรอง จักรมณี นายกสโมสรโรตารีหัวหินคนใหม่ พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ และกล่าวแสดงความขอบคุณในการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินสมทบให้กับสโมสรโรตารีหัวหิน และ โรตารี่สากลที่สหรัฐอเมริกา และมอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่นด้านบริการสังคมและชุมชน ให้กับ นายศักดิ์ชาย ทองเหี่ยง นายธนาคารปูม้าตะเกียบ
            สโมสรโรตารีหัวหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 โดยมีสโมสรโรตารีปราณบุรีเป็นสโมสรพี่เลี้ยง เป็นสมาชิกของโรตารีสากล (chater) ด้วยตนเอง เป็นลำดับที่ 24754 มี นายวีรศักดิ์ พรพิบูลย์ อดีตนายอำเภอหัวหิน เป็นนายกก่อตั้ง ปัจจุบันสโมสรโรตารีหัวหินได้ดำเนินกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์มากมายอย่างต่อเนื่องมาร่วม 37 ปี มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต อ.หัวหิน
             เช่น โครงการน้ำสะอาด โครงการปรับปรุงห้องสมุด โครงการจักรยานเพื่อน้อง โครงการศาลาที่พักผู้โดยสาร โครงการสอนน้องว่ายน้ำ โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ณ วันนี้ สมาชิกสโมสรโรตารีหัวหินยังไม่หยุดยั้งที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องในการทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังคติพจน์ “การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง” (Service Above Self) หล่อหลอมเอาความรู้ ความสามารถ เวลา และกำลังทรัพย์มาทำความดี แก่ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และทำให้โลกนี้ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!