สิงห์บุรี-เปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

สิงห์บุรี-เปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

               วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยรับขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดลพบุรีณ บริเวณพิธี เทวาลัยพระพรหม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และเคลื่อนขนวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อเก็บรักษา ณ ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
             ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เช่น รำเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงของชมรม To Be Number One และฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพระเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!