ประจวบคีรีขันธ์-“ค่ายธนะรัชต์”จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 118

ประจวบคีรีขันธ์-“ค่ายธนะรัชต์”จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 118

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

         วันที่ 10 มิ.ย.67 ที่ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ พล.ต.สามารถ คงสาย รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก / ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 118 เพื่อเชิดชูเกียรติ ประวัติของหน่วยงานศูนย์การทหารราบ มี พล.ต.อาวุธ พุทธอำนวย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ, นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ, รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ, รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ, เสนาธิการศูนย์การทหารราบ, รองเสนาธิการศูนย์การทหารราบ, หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การทหารราบ สมาคมแม่บ้านทหารบก ศูนย์การทหารราบ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี
          โดยก่อนเริ่มพิธีสถาปนา พล.ต.อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายธนะรัชต์ ต่อมา พล.ต.สามารถ คงสาย รอง จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จากนั้นเดินทางไปห้องรับรองกองบัญชาการศูนย์การทหารราบ เพื่อร่วมในพิธีสงฆ์และลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมหน่วย ก่อนเดินทางไปยังหอประชุมศูนย์การทหารราบ รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมชมวีดีทัศน์ผลการปฏิบัติงานของศูนย์การทหารราบ และมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้ปฎิบัติงานดีเด่นของศูนย์การทหารราบ ก่อนเดินทางกลับ
          ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นค่ายทหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 5 หมื่นไร่เศษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2449 มีนามหน่วยว่า กรมจเรทหารราบ กระทรวงกลาโหม จังหวัดพระนคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การทหารราบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี และเมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ปัจจุบันมี พล.ต.อาวุธ พุทธอำนวย ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ลำดับที่ 45

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!