ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลอัคคะคำ เปิดงานประเพณี”บุญบั้งไฟ”

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลอัคคะคำ เปิดงานประเพณี”บุญบั้งไฟ”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลอัคคะคำ ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดโสดาราม. ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุนทรธรรม สาระโป นายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาาเทศบาลตำบลอัคคะคำ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมงานประเพณีอย่างล้นหลาม
             นายสุนทรธรรม สาระโป นายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำ กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลอัคคะคำ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องชาวตำบลอัคคะคำ เป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลอัคคะคำ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนรถม้า ผาแดง-นางไอ ขบวนรำเซิ้ง ขบวนบั้งไฟโก้ ขบวนเก็บตก เป็นต้น ร่วมสร้างสีสัน สร้างความรัก ความสุขสู่พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย และฝนจากพญาแถนตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!