สิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาดฯเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันตำส้มตำลีลา “สิงห์ ตำ แซ่บ”

สิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาดฯเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันตำส้มตำลีลา “สิงห์ ตำ แซ่บ”

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นกรรมการตัดสิน แข่งขันตำส้มตำลีลา “สิงห์ ตำ แซ่บ” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ และเยี่ยมชมในงาน “ส่งเสริมการจำหน่ายและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดสิงห์บุรี” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายช่องทางตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
             โดยมี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมในกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าของดีของจังหวัดสิงห์บุรี มีการให้บริการตรวจค้นหาระดับสารพิษตกค้างในเลือดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี การแสดงของชุมชนชาวตลาดสิงห์บุรี การแข่งขันทำส้มตำลีลา ณ ตลาดเกษตรกร สี่แยกดงมะขามเทศ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!