นครสวรรค์-อบต.หนองหลวงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนฯ จัดทำโครงการ”ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย”

นครสวรรค์-อบต.หนองหลวงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนฯ จัดทำโครงการ”ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหลวงสู่การเป็นผู้นำ ในศตวรรษที่ 21
           โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหลวงสู่การเป็นผู้นำ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและส่งเสริมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นไทย
          สำหรับโครงการนี้เป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับการการเป็นพลเมืองที่ดีเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งจากการประเมินผลปรากฏว่าเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี คาดกันว่าอนาคตเด็กและเยาวชนที่ได้รับการอบรบในครั้งนี้จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!