ชลบุรี-อำเภอสัตหีบ ร่วมกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น รับธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติฯ

ชลบุรี-อำเภอสัตหีบ ร่วมกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น รับธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี

               วันนี้ 7 มิ.ย. 67ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ นาย อัมตะ ใคร่ครวญ นายก อบต.พลูตาหลวง  หน่วยงานกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ร่วม กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญญาลักษณ์ งานเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยรับส่งมอบธงจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จำนวน 71 ธง มุ่งหน้าส่งมอบให้ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี
                โดยกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีสายการวิ่งทั้งหมด 10 สายจากทั่วประเทศโดยจังหวัดชลบุรี อยู่สายที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดชลบุรี รับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดระยอง สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นการรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดระยอง ผ่านมายังอำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งได้จัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมมหรสพ
               อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปและต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่จะเป็นการวิ่ง การเดิน หรือการปั่นจักรยานรวมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!