บึงกาฬ-หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถฯร่วม“รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

บึงกาฬ-หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถฯร่วม“รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว: สุพรรณี ศรีสุนทร   
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน     

             ยาเสพติดคือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ผู้ใช้ยาเสพติดอาจเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งยาเสพติดทุกชนิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอันตรายทางร่างกาย: เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคเอดส์  อันตรายทางจิตใจ: เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท อาการหลงผิด อันตรายทางสังคม: เช่น การก่ออาชญากรรม การสูญเสียงาน การทำร้ายครอบครัว
            การป้องกันและต่อต้านยาเสพติดจึงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม ที่จะต้องร่วมใจกันในการป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกหลานบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนพัวพันหรือเกี่ยวข้องกัลยาเสพติดในทุกๆด้าน และต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ: เพราะการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม หากทุกคนร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนได้
            กระผม นายอริยะ โสทอง ในนาม หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถจังหวัดบึงกาฬ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนในการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังของคนไทยที่ต้องการให้ยาเสพติดหมดไปจากแผ่นดิน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!