เชียงใหม่-มอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ส่งต่อให้กับจังหวัดลำพูน

เชียงใหม่-มอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ส่งต่อให้กับจังหวัดลำพูน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

            วันนี้ (6 มิ.ย. 67) ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงจากเวที เพื่อเตรียมอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ไปส่งต่อให้กับจังหวัดลำพูน
            โดยเมื่อ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญธงตราสัญลักษณ์ลงจากเวทีแล้ว จึงได้นำขบวนเดินทางด้วยเท้า จากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ผ่านถนนพระปกเกล้า จากนั้นได้เปลี่ยนรูปแบบของขบวนเป็นการเดินทางด้วยการปั่นจักยาน เพื่ออัญเชิญธงตราสัญลักษณ์มุ่งหน้าต่อไปยังเทศบาลตำบลสารภี และสิ้นสุดที่บริเวณก่อนถึงศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน โดยในจุดนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้ที่อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนขบวนไปส่งต่อให้กับจังหวัดลำพูน
            เมื่อถึงบริเวณปะรำพิธีที่ศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำขบวนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เคลื่อนขบวนเข้ามายังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำพิธีส่งมอบธงตรงสัญลักษณ์ ต่อให้กับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อให้จังหวัดลำพูนนำไปจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนของจังหวัดลำพูนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!