ร้อยเอ็ด-สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด จัดประชุมใหญ่พร้อมมอบทุนการศึกษา

ร้อยเอ็ด-สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด จัดประชุมใหญ่พร้อมมอบทุนการศึกษา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด โดยมี สหกรณ์จังหวัด ผู้บริหารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ที่ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
           การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 45 ในรูปแบบสหกรณ์ภาคการเกษตรหรืออเนกประสงค์ ให้บริการทั้งสินเชื่อธุรกิจ สินค้าฝากขาย สินค้าแปรรูป และเป็น ศูนย์รวบรวมข้าวของสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิและใกล้เคียง อีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการชะลอข้าวเปลือก กับ ธกส. ทำให้กิจการมีผลดีอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ถือเป็นสหกรณ์ชั้นนำ จัดชั้นลำดับอยู่ในระดับ1 สามารถเป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นแบบอย่างให้แก่สหกรณ์อื่นๆได้
           ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะผู้บริหารสหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ฯ มอบทุนสาธารณะประโยชน์แก่โรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงมอบรางวัลสมาชิกดีเด่น พร้อมชื่นชมให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการร่วมมือกันดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและการเติบโต ของสหกรณ์ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!