ชลบุรี-ผู้ว่าฯพร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ มอบสิ่งของ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

ชลบุรี-ผู้ว่าฯพร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ มอบสิ่งของ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

          ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะมอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี
           วันที่ 6 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี โดยมี น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานฯ

          โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ เยียวยาดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย
           ต่อมาเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเลขที่ 37/5 ม.3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง ของ นายเนียน ดีจริง อายุ 74 ปี เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 37/11 ม.3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง ของนายอำนวย นาคู อายุ 87 ปี เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีพ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!