ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน”เตรียมพร้อมพิธีรับและส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน”เตรียมพร้อมพิธีรับและส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับและส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมี นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
                ทั้งนี้ จ.ประจวบฯ จะประกอบพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 144 ผืน ต่อจาก จ.ชุมพร ในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.67 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธี จุดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ศูนย์บริการทาง หลวงเขาโพธิ์ อ.บางสะพานน้อย จากนั้นขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเคลื่อนไปตามเส้นทาง ถ.เพชรเกษม และเขตชุมชน ผ่าน อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก มายังศาลากลางจังหวัดประจวบฯ เพื่อเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เก็บรักษา ณ ลานพิธีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดฯ
                จากนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. จ.ประจวบฯ จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ณ ลานพิธีเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดฯ ก่อนที่ในเวลา 16.00 น.ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเชิญธงไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และมีกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ในภาคกลางคืน เริ่มเวลา 19.30 น. ส่วนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.67 เวลา 07.00 น. ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะเคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดฯ ไปตามเส้นทาง ถ.เพชรเกษม และเขตชุมชน ผ่าน อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี เข้าสู่ อ.หัวหิน จากนั้น เวลา 14.00 น. จะมีการประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จาก จ.ประจวบฯ ให้กับ จ.เพชรบุรี ที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล เขตเทศบาลเมืองหัวหิน
               นายพลกฤต พวงวลัยสิน กล่าวว่า ในส่วน อำเภอหัวหินจะรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากอำเภอปราณบุรี ในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.67 เวลา 12.00 น. ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จากนั้นจะเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังบริเวณด้านหน้าวังไกลกังวล ระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตร เพื่อทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นผู้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ต่อไป
                สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เริ่มต้นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67 ใน 10 จังหวัดต้นทาง ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด สงขลา สตูล และ จ.กาญจนบุรี และทำการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดต่างๆ ถัดไป ทั้ง 10 เส้นทาง เพื่อนำเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ของทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายพระราชกุศล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!