อุทัยธานี-“มูลนิธิกาญจนบารมี”ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ

อุทัยธานี-“มูลนิธิกาญจนบารมี”ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ จันทรังษ์

           ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มูลนิธิกาจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลทัพทัน ร่วมกันจัดโครงการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพิธีมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ นายอำเภอทัพทัน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นประประธานเปิดโครงการ
           โดยมีนายแพทย์วศิน โพธิ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน กล่าวรายงานถึงโครงการ และมีนายแพทย์ผดุงเกียรต์ ลมัยเกศ หัวหน้าหน่วยมูลนิธิกาจนบารมีภาคกลาง เจ้าหน้าหนี้มูลนิธิฯ เจ้าหน้าหน้าที่โรงพยาบาลทัพทัน เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ผู้เข้ารับคัดกรอง ร่วมพิธี
             ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปลดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมีขึ้น เพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ตลอดจนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นในการรักษาอย่างถูกวิธี และให้สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ได้โอกาสได้เข้าถึงการตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกเรย์เต้านมได้สะดวกยิ่งขึ้น และการออกหน่วยที่จังหวัดอุทัยธานีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
              จากสถานการณ์โรคมะเร็งของประเทศไทยจัดเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของของผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 40-70 ปี และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทยมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคมะเร็งรวมถึงอัตราการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วยโรคมะเร็งเป็นภัยเงียบไม่แสดงอาการในระยะแรก มักพบอาการผิดปรกติเมื่ออยู่ในระยะที่ลุกลามแล้ว ซึ่งยากต่อการรักษา กิจกรรมการออกหน่วยคัดกรอง มะเร็งเต้านมและเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ จะช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกได้เข้าสู่ระบบรักษาในขั้นตอนต่อไปได้ทันท่วงที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!