ชุมพร-สรุปผลการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสม การบรรเทาอุทกภัย อ.สวี

ชุมพร-สรุปผลการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสม การบรรเทาอุทกภัย อ.สวี

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

            วันนี้(6 มิย.67) เวลา 9.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รร.สวีวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร หลังในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ อ.สวีจ.ชุมพร ได้ประสบอุทกภัยรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูมรสุม ในขณะที่มีภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ประกอบกับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
           จากปัญหาต่างๆได้มีการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในลุ่มน้ำคลองสวี จ.ชุมพร พี่น้องราษฎรในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันทำหนังสือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ยื่นหนังสือต่อ รมว.กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้สั่งการให้ กรมชลประทาน โดยสำนักงานบริหารโครงการฯ. ได้จัดทำโครงการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุกภัยลุ่มน้ำคลองสวีทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
           โดยมีเกณฑ์ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อจัดหาโครงการที่มีความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญจำเป็นของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตั้งงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ อ.สวีได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาขนในพื้นที่
           สำหรับโครงการเร่งด่วนที่คณะทำการศึกษาฯ เสนอให้เดินหน้าโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขให้พี่น้องประชาชนนั่นก็คือ “โครงการประตูระบายน้ำแก่งพระ” อยู่ในพื้นที่ ม.1 ต.บ้านนาสัก อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีพื้นที่รับน้ำได้ 397.23 ตารางกิโลเมตร ให้ประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง 6,600 ไร่ เป็นลำดับแรกก่อน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!