ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก”World Environment Day”

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยา เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก”World Environment Day”

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                วันที่ 5 มิ.ย.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day ) เป็นหนึ่งในกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจประหยัด รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Our Land Our Future” แผ่นดินของเรา อนาคตของเรา โดยมี นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา เข้าร่วมในพิธี
                 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day ) เป็นหนึ่งในกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจประหยัด รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Our Land Our Future” แผ่นดินของเรา อนาคตของเรา จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วม ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
                โดยใช้หลักการและวิธีปฏิบัติแบบ 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นปัจจัยพื้นฐานของการเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน ทำให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ถูกสุข ลักษณะมีความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากวิธีปฏิบัติแบบ 5 ส.ไปใช้กับบ้านเรือนและชุมชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!