สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธี”ฮัจย์”

สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธี”ฮัจย์”

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดสมุทรปราการ

              วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) เวลา 09.45 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับกรมการปกครอง และจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2567 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี นายชำนาญวิทย์
เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ Mr.Ibrahim Albarnawi เลขานุการเอก สถานเอกอัครทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8
              โดยในปีนี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย ผ่านทาง ทสภ. เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2567 ประมาณ 2,200 คน โดยสายการบิน Saudi Airlines มีเที่ยวบินไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขากลับ ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2567 จำนวน 6 เที่ยวบิน
              ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้คณะผู้เดินทางไปแสวงบุญได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญให้พร้อมใช้งาน อาทิ ห้องละหมาด จำนวน 3 ห้อง บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และภายในอาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น 2 นอกจากนี้ ทสภ. ได้มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรค
               โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทาง การผ่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ทสภ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวไทยมุสลิมและขออวยพรให้การเดินทางไปประกอบศาสนกิจพิธีฮัจย์ของทุกท่านสำเร็จลุล่วงด้วยดี เดินทางโดยสวัสดิภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!