ร้อยเอ็ด-คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระดับจังหวัดฯ

ร้อยเอ็ด-คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระดับจังหวัดฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
            นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนด แล้วจัดส่งรายชื่อให้จังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระดับจังหวัด คณะกรรมการฯ ได้มีมติคัดเลือกให้ นายประมวล กาลพันธา นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ เอกก้านตรง ข้าราชการบำนาญ (อดีตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย) เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระดับจังหวัด
            ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 รายดังกล่าวให้สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ทราบและเชิญเข้ารับรางวัล ในงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2567 (ครั้งที่ 45) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!