อุดรธานี-ใส่เสื้อเหลือง”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติฯ

อุดรธานี-ใส่เสื้อเหลือง”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมขบวนรับมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.67 ที่ บริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนอุดรธานี ถนนมิตรภาพ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบธง ตราสัญลักษณ์ งาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ ร่วมกิจกรรมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามรอยพระบาทยาตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นหลักชัย เป็นต้นแบบ แก่พสกนิกรชาวไทยในการดูแลสุขภาพร่างกาย
             จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และเริ่มเคลื่อนขบวนออกจาก ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนอุดรธานี ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถึงหน้าศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ปรับขบวนเป็นขบวนปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นออกจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ผ่านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ปรับเป็นขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ออกเดินทางไปตามถนนอุดรดุษฎี ผ่านหน้าโรงพยาบาลเทศบาล, ผ่านหน้าตึกคอม แลนด์มาร์คอุดรธานี ผ่านวงเวียนน้ำพุ ,วงเวียนพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เข้าสู่ถนนศรีสุข
            จากนั้น ผ่านหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านแยกโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ผ่านสะพานฉัตรไพฑูรย์ ผ่านศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี มาที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 31.5 กิโลเมตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!