ประจวบคีรีขันธ์-อช.หาดวนกร ปิดดำน้ำชั่วคราว”เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์”

ประจวบคีรีขันธ์-อช.หาดวนกร ปิดดำน้ำชั่วคราว”เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์”

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.67 นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ว่า จากการสำรวจติดตามสถานการณ์ฟอกขาว พบว่าบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ ในแนวปะการังเกาะจาน น้ำมีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีปะการังที่แสดงอาการการฟอกขาว 25 % โดยแบ่งเป็นที่มีอาการสีซีด 20% และฟอกขาวบางส่วน 5% และแนวปะการังบริเวณเกาะท้ายทรีย์ น้ำอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส มีปะการังที่แสดงอาการการฟอกขาว 5% มีอาการสีซีดลง 10%
                จากการสำรวจ ณ ปัจจุบันพบว่า ปะการังบริเวณเกาะจานซึ่งเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมดำน้ำหลัก ที่มีอาการสีซีดมีการฟอกขาวเต็มจำนวน และมีการฟอกขาวกระจายเพิ่มขึ้น มากกว่า 50 % ประกอบกับข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พบว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 67 เป็นต้นไป มีระดับน้ำที่ต่ำลงมากในช่วงเวลากลางวัน และจะมีระดับน้ำที่ขึ้นสูงในช่วงเวลากลางคืน และในปีนี้คาดการณ์ว่าจะลดระดับต่ำลงมากกว่าทุกปี จึงทำให้ไม่เหมาะแก่การเข้าไปดำน้ำชมปะการัง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศของปะการัง และเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
             ทางอุทยานฯ พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง รวมถึงลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาว และมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของปะการัง รวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงได้ประกาศปิดกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) และการท่องเที่ยวบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.67 เป็นต้นไป
             เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จนกว่าสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังจะอยู่ในระดับที่ดีขึ้น และระดับน้ำขึ้นน้ำลงมีความเหมาะสมกับการดำน้ำชมปะการังแล้ว จะแจ้งเปิดการท่องเที่ยวบริเวณเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ ต่อไป อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางมาพักผ่อน สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติในส่วนอื่น ๆ ของอุทยานฯ ได้ตามปกติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์ 081- 9449956, 063-1421121 และ facebook : Hatwanakorn National Park อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!