กาญจนบุรี-จัดพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กาญจนบุรี-จัดพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

           เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง(วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีฯ
          โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้ง มีผู้นำศาสนา 2 ศาสนาร่วมพิธีคือ ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร และผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาทั้ง 2 ศาสนา
            โดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และมีส่วนร่วมแสดงพลังความรัก พลังสามัคคีและความจงรักภักดี เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหนสถาบันหลักของชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!