ลพบุรี-โรงเรียนเมืองใหม่จัดงานครบรอบ 70 ปี เพื่อหารายได้สร้างอาคารอเนกประสงค์

ลพบุรี-โรงเรียนเมืองใหม่จัดงานครบรอบ 70 ปี เพื่อหารายได้สร้างอาคารอเนกประสงค์

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี ริมถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 สังกัดกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน ซึ่งได้มีนายชลอ วนะภูติ ผวจ.ลพบุรี และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อตั้ง โดยได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2497 มีอาคารเรียนแบบ ป.มาลากุล 6 ห้องเรียนมีนักเรียน 152 คน ครู 6 คน ซึ่งปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับดอกไม้ผประจำโรงเรียนคือดอกพาราเซนโต้
            ซึ่งในปีนี้โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์) มีอายุครบ 70 ปีในการก่อตั้งโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทาง น.ส.พรรณวดี ปามุทา ผอ.เมืองใหม่ฯ ได้หารือกับทางฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว ประธานชมรมศิษย์เก่ารักเมืองใหม่ ผศ.วินัย สมมิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฟื้นฐาน พล.ต.ธวัช ชาลีรัตน์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก ที่ปรึกษาประธานชมรมศิษย์เก่ารักเมืองใหม่ นายชลอ กลิ่นสุคนธ์ ประธานชมรมครูรักษ์เมืองใหม่ฯ นางกรองแก้ว ทัศน์แก้ว ชมรมครูรักษ์เมืองใหม่ ฯ เพื่อกำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือการจัดงาน 70 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) โดยในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์และพัฒนาการศึกษาและงาน”ราตรี 70 ปี พาราเซนโต้” ทั้งนี้เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วในอดีตได้มาพบกัน โดยในการจัดงานก็มีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า”
              วัตถุประสงค์ที่ต้องสร้างอาคารอเนกประสงค์นั้นเนื่องจากอาคารเดิมนั้นมีอายุการใช้งานมากว่า 50 ปี ซึ่งมีความเก่าซึ่งอาจจะผุพังลงได้ เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและครู ถ้าต้องรองบประมาณในการจัดสร้างจากทางรัฐบาลก็จะล่าช้า จึงได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงาน”ราตรี 70 ปี พาราเซนโต้” เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(แทนอาคารไม้เดิม) และพัฒนาการศึกษา โดยชมรมศิษย์เก่ารักเมืองใหม่เป็นฝ่ายสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังตามศักยภาพของชมรมศิษย์เก่ารักเมืองใหม่ รวมทั้งมีชมรมครูรักษ์เมืองใหม่ที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุน สำหรับการจัดงานกำหนดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) โดยศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมมาต ประพาฬวงศ์ 0971835666 เลขานุการชมรมศิษย์เก่ารักเมืองใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!