นครปฐม-สถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 19 ปี

นครปฐม-สถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 19 ปี

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

           ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ในโอกาสครบรอบ 19 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มาร่วมงานด้วย ที่ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!