ปราจีนบุรี-ผู้ป่วยมะเร็งพร้อมญาตินับร้อยคน ชุมนุมเรียกร้องให้แจกยามะเร็งหมอแสง..!!

ปราจีนบุรี-ผู้ป่วยมะเร็งพร้อมญาตินับร้อยคน ชุมนุมเรียกร้องให้แจกยามะเร็งหมอแสง..!!

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ณัฐนันท์(ดาว)

           ผู้ป่วยมะเร็งพร้อมญาติร่วม 200 คน ชุมนุมเรียกร้องให้แจกยามะเร็งหมอแสง หลัง “หมอแสง” ถูกคำสั่งให้พักใช้หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านเป็นระยะเวลา 2 เดือน หลังจากที่ได้มีการปรุงยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น หนังสือรับรองหมอฟื้นบ้านของนายแสงชัย หรือหมอแสง แหเลิศตระกูล ได้รับการรับรองเฉพาะรักษาจำนวน 5 โรค ได้แก่ ถอนยาสั่ง ฝีในตับ สมองบวม ไส้เน่า มะเร็ง ตามที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
             เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 1 มิ.ย.67 ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย เนียรมงคล รอง สว.(ป.)สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 มีกลุ่มผู้ป่วย – ญาติ ที่ขอรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง จำนวนมากกว่า200 คน รวมตัว ยื่นข้อเรียกร้อง หน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการใหม่ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอนุญาตให้ นายแสงชัย หรือหมอแสง แหเลิศตระกูล หมอยาสมุนไพรพื้นบ้านจ่ายยารักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศทั้งใกล้-ไกล ได้ชั่วคราว
              โดยเฉพาะในวันนี้ ( 1 มิ.ย.67) หลังจากผู้ป่วยเดินทางมาเพื่อขอรับยาสมุนไพร รักษาอาการป่วยโรคมะเร็งที่บ้านของนายแสงชัย หรือ หมอแสง ตรงข้ามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ได้มีการงดจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ได้มีประกาศด่วนงดแจกสมุนไพร เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2567เนี่องด้วยคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งให้พักใช้หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านเป็นระยะเวลา 2 เดือนหากมีข้อสงสัยติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 037-211626
              ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดปราจีนบุรีได้มีมติให้ลงโทษพักใช้หนังสือรับรอง นายแสงชัย หรือหมอแสง แหเลิศตระกูล เป็นระยะเวลา 2 เดือน หลังจากที่ได้มีการปรุงยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น หนังสือรับรองหมอฟื้นบ้านของนายแสงชัย หรือหมอแสง แหเลิศตระกูล ได้รับการรับรองเฉพาะรักษาจำนวน 5 โรค ได้แก่ ถอนยาสั่ง ฝีในตับ สมองบวม ไส้เน่า มะเร็ง ตามที่ได้รับการรับรองเท่านั้น จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ คำมาตย์ ผกก.สภ.เมืองปราจีนบุรี , พ.ต.ท.อดิศร กองโกย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปราจีนบุรี , พ.ต.ท.อนันต์ การณ์ดี สว.อก.สภ.เมืองปราจีนบุรี สายตรวจตำบลโคกไม้ลาย สายตรวจจราจร และ เจ้าหน้าที่ อส.เข้ามาดูแลความเรียบร้อยให้ความสะดวกการจราจร พบประตูหน้าจวนปิดเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ อส.เป็นเวรฯรักษาความปลอดภัยคอยดูแล โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยข้อความต่าง ๆ อาทิ … ช่วยด้วย …ช่วยด้วย ! ผู้ป่วยสิ้นหวังหวังแล้ว อยากได้ยาหมอแสง , ขอความเมตตา โปรดให้หมอแสงแจกยารักษามะเร็งให้กับพวกเราด้วย …จากนั้นผู้แทนของผู้ชุมนุมได้นำหนังสือข้อเรียกร้องยื่นร้องขอความต้องการให้กับนายรณรงค์ นครจินดา ผวจ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวิธรัช รามัญปลัดจังหวัดปราจีนบุรีมารับหนังสือ
              ต่อมาเวลา 11.00 น. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงมาพบและชี้แจงกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตนเอง โดยสรุปความว่า … กลุ่มผู้ป่วย –ญาติผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันนี้ได้รวมตัวมาเรียกร้องในการขอให้มีการแจกจ่ายยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หมอยาพื้นบ้านรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ถูกคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดปราจีนบุรี มีมติให้ลงโทษพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลา 2 เดือน ( เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2567) เนื่องจาก่นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ไห้มีการปรุงยาสูตรรักษาโรคเบาหวานและแจกจ่ายยารักษาโรคเบาหวานให้กับประชาชนและได้ให้สัมภาษณ์ทางเว็บไชต์และสื่อสังคมออนไลน์ถึงการปรุงยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้สามารถกระทำได้
              คณะกรรมการหมอฟื้นบ้านจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาวินิจฉัยแล้วเห็นว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหนังสือรับรองหมอฟื้นบ้านให้นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ สธ 05002/2561 โดยมีอำนาจดำเนินการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วย จำนวน 5 โรค ได้แก่ ถอนยาสั่ง ฝีในตับ สมองบวม ไส้เน่า มะเร็ง ตามที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ดังนั้น การที่นายแสงชัย แหเลิสตระกูล ไห้มีการปรุงยาสูตรรักษาโรคเบาหวานและแจกจ่ายยารักษาโรคเบาหวานให้กับประชาชนและได้ให้สัมภาษณ์ทางเว็บโชต์และสื่อสังคมออนไลน์ถึงการปรุงยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งไม่ใด้รับการรับรองให้สามารถกระทำได้
             ปรากฎหลักฐานตามข้อมูลการปรุงยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้สามารถกระทำได้นั้นเมื่อพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเห็นว่าเป็นเพียงการแจ้งว่าจะมีการคิดคันสูตรยารักษาโรคเบาหวานและจะเริ่มแจกจ่ายยาเบาหวาน ซึ่งเป็นการให้ฟรีโดยมิได้เรียกร้องคำรักษาและเมื่อทางราชการได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้นายแสงชัย แหเลิศตระกูลทราบก็ได้ปฏิบัติตามในทันที เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงที่เกิดขึ้นแล้วคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีมติให้ลงโทษพักใช้หนังสือรับรองเป็นระยะเวลา 2 เดือน และขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
              ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 41 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอฟื้นบ้าน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งพักใช้หนังสือรับรองหมอฟื้นบ้านของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล เป็นระยะเวลา 2 เดือน อนึ่ง นายแสงชัย แหเลิศตระกูล มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนี้เป็นหนังสือต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ภายใน 30วัน นับแต่นทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ทั้งนี้ ตามข้อ 42 แห่งระเบียบสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอฟื้นบ้าน พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
              ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด ร่วมกันเปิดเผยว่า เดินทางมาจากภาคใต้ ,ภาคเหนือ,ภาคอิสาน ,ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นระยะที่หมดทางรักษาในการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว หลายรายที่แพทย์กำหนดระยะเวลาการเสียชีวิตไว้ แต่เมื่อมารักษาโดยยาสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอแสงแล้ว กลับรอดตายราวปาฏิหาริย์ วันนี้(1 มิ.ย.) เดินทางมารับยา แต่ปรากฏงดไม่ให้มีการจ่ายยา จึงรวมตัวมาเรียกร้องกับทางผวจ.ปราจีนบุรีดังกล่าว ขอให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้โปรดพิจารณาคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ดังนี้ ขอให้เพิกถอนคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 85/2567 , ขอให้มีคำสั่งทุเลาคำสั่งทางปกครองดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคำขออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยที่มารับยาสมุนไพรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ป่วยได้รับความเดือดร้อนจากการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องจากยาสมุนไพรที่ได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก มูลนิธิแสงชัย เพื่อสังคม โดยกลุ่มผู้ป่วยการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อขอความเป็นธรรม

               ล่าสุดเวลา 15.10 น. กลุ่มผู้ชุมนุม ยังคงปักหลักหน้าจวน ผวจ.ปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง และ คาดว่าช่วงเย็น จะมีกลุ่มผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยโรงมะเร็ง ที่เดินทางมารับยารอบเย็น จะเดินทางมาเพิ่ม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!