อุบลราชธานี-เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram)

อุบลราชธานี-เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram)

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram) ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กำหนดจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ
            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ท่านผู้แทนมูลนิธิกาญจนาบารมีหัวหน้าขบวนหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!