อุดรธานี-หอการค้า ย้ำ..จัดทุกปี งาน“เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี”

อุดรธานี-หอการค้า ย้ำ..จัดทุกปี งาน“เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

“โชว์จากเชฟน้อย และ “Chef’s Table” อาหารไทย ลาว จีน เวียดนาม และอิสลาม”

             หอการค้า จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเทศกาลท่องเที่ยวของดีจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน กิจกรรม “Chef’s Table” นำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานี รังสรรค์เป็นเมนูอาหารฟิวชั่น พร้อมมีอาหารไทย ลาว จีน เวียดนามและอิสลาม ให้เลือกซื้อมากมาย
             ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้า และ ประธานโครงการรับรองของดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวมีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ,นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานีและคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมเทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567
            โดยหอการค้าฯ มีแนวคิดจัดงาน “เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี” เป็นประจำทุกปี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดอุดรธานี เพื่อประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมร้านค้าที่เป็นของดีจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งด้านชุมชนเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปีที่ผ่านมามีร้านค้ารวมกว่า 40 ร้าน เข้าร่วมโครงการ
            ในงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงจากเยาวชน กิจกรรม “Chef’s Table” นำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานี รังสรรค์เป็นเมนูอาหารฟิวชั่น นำเสนอต่อผู้ร่วมงานเป็นต้น โดยในปี 2567 นี้ มี เทศบาลนครอุดรธานี ตอบรับสนับสนุนจัดงาน การประชุมร่วมกับ ททท.ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอโครงการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการจัดงาน
              นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง การจัดหาภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดงาน ในส่วนของกิจกรรม Chef’s Table อาจจะเป็นอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารไทย ลาว จีน เวียดนามและอิสลาม เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่หลากหลายวัฒนธรรม แนวคิดการจัดงานควรมีความแปลกใหม่ สร้างบรรยากาศใหม่ๆ มีกิจกรรมหลากหลายในการดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน ในส่วนของ ททท. พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ง ททท.มีเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตร ที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของ ททท. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!