ร้อยเอ็ด-กอ.รมน.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-กอ.รมน.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!