ชลบุรี-ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล. พื้นที่ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ชลบุรี-ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล. พื้นที่ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

               เมื่อวันที่ 29 พ.ค.67 พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล.) พร้อมด้วยคณะติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ,ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการ ในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้แทน ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (ผอ.ศรชล. จังหวัด ) ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตามลำดับ ประกอบด้วย นายกำพล สิริรัตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
               สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการทำงานของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด
             ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายใต้การบังคับบัญชาของ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. 7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
             สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญคือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ,การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจ ในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐ ในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!