อุบลราชธานี-ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

อุบลราชธานี-ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

              วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 (เวลา 10.00 น.) ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
             พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) กล่าวว่า “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต มีพื้นที่รับผิดชอบถึง 8 หมู่บ้าน ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประชาชนที่โรงพยาบาลต้องดูแลมากกว่า 5,650 คน อีกทั้งยังพบว่า มีผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอ

               คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และอาคารโดม “โดมโฮมบุญสามัคคี รพ.สต.ปากน้ำ” เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมบริการสุขภาพแก่ประชาชน และพัฒนาสถานีสุขภาพในชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน” ทั้งนี้ เพื่อให้บริการผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ “โดมโฮมบุญสามัคคี รพ.สต.ปากน้ำ” เพื่อเป็นอาคารบริการสุขภาแก่ประชาชน และศูนย์จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงคนไข้-ผู้สูงอายุ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น
              พระศรีวิสุทธิมุนี กล่าวต่ออีกว่า “โรงพยาบาลชุมชนตำบลปากน้ำ บ้านปากน้ำแห่งนี้ หลวงปู่เจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้นำชาวบ้านสร้างขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยหลวงปู่เป็นผู้จัดหาสถานที่ และจัดสร้างอาคารให้กับชุมชน ท่านเป็นพระเถระผู้นำชุมชน และเคยได้รับรางวัลการพัฒนาชุมชนตนเองดีเด่น อีกด้วย”

              ปัจจุบัน โรงพยาบาลแห่งนี้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางวัดปากน้ำจึงได้สืบสานเจตนารมณ์หลวงพ่อปู่เจ้าคุณ ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง สำหรับรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน มีดังนี้ 1.เตียงผู้ป่วยรุ่นมือหมุน พร้อมเบาะนอน แบบ 3 ฟังก์ชัน จำนวน 6 หลัง ราคาหลังละ 25,000 บาท 2.เตียงผู้ป่วยรุ่นมือหมุน รุ่นปรับต่ำพิเศษ แบบ 4 ฟังก์ชัน จำนวน 4 หลัง ราคาหลังละ 30,000บาท 3.เครื่องผลิตออกชิเจน/พ่นยา ไฟฟ้า ขนาด 5-8 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000- 25,000 บาท 4.ถังออกซิเจนอลูมิเนียมขนาดพกพา 0.5 คิว จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 5,400 บาท 5.เครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 – 12,000 บาท 6.ฟูกที่นอนป้องกันแผลกดทับ แบบลอนหรือแบบรังผึ้ง จำนวน 16 หลัง ราคาหลังละ 4,000 – 5,000 บาท 7.เก้าอี้นั่งขับถ่าย เก้าอี้อาบน้ำแบบล้อเลื่อน จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,500 – 3,500 บาท 8.เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) แบบกระเป๋า จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท 9.เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) แบบตู้ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 60,000 บาท และ 10.อาคารโดมอเนกประสงค์ ขนาด 20×30 เมตร จำนวน 1 หลัง
              กำหนดการ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ทอดถวายผ้าป่า ณ วัดบ้านปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคาร : กรุงไทย เลขที่บัญชี : 322-092341-0 ชื่อบัญชี : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ (บัญชีเพื่อพัฒนา รพ.สต.ปากน้ำ) สามารถแจ้งสลิปหลักฐานการโอนได้ที่ LINE ID : paknum03538 ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี โทร.080-548-6595 ,นายนพดล ศุภโกศล ผอ.รพ.สต.ปากน้ำ โทร.065-901-9222 และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.สต.ปากน้ำ โทร.082-714-694

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!