กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมเครือข่ายติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมเครือข่ายติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

                 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ.ที่ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเครือข่ายติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อพิจารณาผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 17

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!