กาญจนบุรี-นายอำเภอท่ามะกาเปิด”โครงการรักษ์ภูผามหานที ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูง”

กาญจนบุรี-นายอำเภอท่ามะกาเปิด”โครงการรักษ์ภูผามหานที ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูง”

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

                 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ.พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองหินหมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี นางอรทัย วงศ์วัชรมงคลนายอำเภอท่ามะกา เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ในโครงการ “รักษ์ภูผา มหานที”สร้างฝายชะลอน้ำ โดยมี สจ.จำรูญ ศรีธรรมรงค์ ดร.รหัส แสงผ่อง ประธานป่าชุมชนบ้านหนองหิน เขาสูงแจ่มฟ้า นายอุทัย ม่วงน้อย กำนันตำบลเขาสามสิบหาบ นายวรรณวิเศษณ์ กาญจนประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ
                อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน คณะป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี คณะทำงานฝายชะลอน้ำ scgp โรงงานวังศาลาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาบุญศิริ คณะป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูง คณะผู้บริหาร scgp และจิตอาสา ร่วมในพิธีสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษามหานที
                ป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูง ตำบลเขาสามสิบหาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีมีอาชีพเกษตรกรรมมีผลผลิตจากป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการสร้างฝายชะลอน้ำโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก scgp โรงงานวังศาลาในการสานต่อโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริในโครงการรักษ์ภูผามหานทีมาอย่างต่อเนื่อง
                สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูงนี้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 1,613 ฝายสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงหน้าฝนลดจำนวนการเกิดไฟป่าไม้มีความสมบูรณ์มีต้นไม้หนาแน่นและประชาชนมีรายได้จากการเก็บหน่อไม้และเก็บเห็ดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในวันนี้มีแผนการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 20 ฝายโดยมีเครือข่ายป่าชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 180 คนเพื่อเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำและป่าไม้ให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของป่าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!