ร้อยเอ็ด- อบต.หนองตาไก้ จัดงานประเพณีจุดบั้งไฟและกิจกรรมเปิดเวที รำวงย้อนยุค

ร้อยเอ็ด- อบต.หนองตาไก้ จัดงานประเพณีจุดบั้งไฟและกิจกรรมเปิดเวที รำวงย้อนยุค

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

“เฉลิมฉลองที่องค์พญาแถน บันดาลให้ฝนฟ้าตกลงมา ข้าวปลา อาหารอุดมสมบูรณ์”

             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคาม 2567 เวลา 10.00 น.นายบรรพต ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เป็นประธานเปิดงานประเพณีจุดบั้งไฟ อบต.หนองตาไก้ ประจำปี 2567 ณ ฐานจุดบั้งไฟด้านทิศตะวันออกวัดศิริมงคล หมู่ที่ 2 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อส่งสารถึงทวยพญาแถนให้ฝนฟ้าตกลงมาในช่วงฤดูฝน ให้ถูกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรได้ปลูกพืช ทำการเกษตร ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงาม ธัญญา หารอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงเกษตรกร
             เสร็จแล้วเดินทางไปเปิดกิจกรรมการแสดง “รำวงย้อนยุค คณะคำหว้ามิวสิค “ ด้วยการจุดตะไล บูชาพญาแถน ถึงชั้นทิพยวิมานพญาแถน ณ ภายในวัดศิริมงคล ฯเพื่อเวทีหบากสีสันให้ประชาชนคนหนุ่ม- สาว ทุกเพศทุกวัย ปลุกพลังชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกรอบกันอย่างสนุกคึกครื้นจนล้นเวทีรำวงย้อนยุค
              นายบรรพต ฯ ยังได้กล่าวขอบคุณพี่น้องที่มาเที่ยวงาน ให้ร่วมกันเต้นรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่และขอร้องไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในบริเวณงานโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!