อุดรธานี-คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฎฯจับมือคุมประพฤติ จัดประกวดการทำอาหาร”Street Food”สร้างอาชีพ Season 3

อุดรธานี-คณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฎฯจับมือคุมประพฤติ จัดประกวดการทำอาหาร”Street Food”สร้างอาชีพ Season 3

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

            “Street Food”สร้างอาชีพ Season 3 แข่งขันอาหารประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน ของสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะเทคโนโลยี สาขาผู้ประกอบอาหารไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี               ที่อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ระดับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
            พร้อมด้วย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ระดับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
           โครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 3 ของสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะเทคโนโลยี สาขาผู้ประกอบอาหารไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น และใช้ อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถานที่การอบรม จากนั้น ได้ร่วมกันมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันอาหารประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!